ช่อง
VATANIKA
ผู้ติดตาม
454,000 คน
จำนวนวีดีโอ
98 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
52,641,371 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
537,157 ครั้ง
ช่อง : VATANIKA
ผู้ติดตาม : 454,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 98 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 52,641,371 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 537,157 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง VATANIKA