ช่อง
VATANIKA
ผู้ติดตาม
456,000 คน
จำนวนวีดีโอ
97 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
52,129,585 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
537,418 ครั้ง
ช่อง : VATANIKA
ผู้ติดตาม : 456,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 97 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 52,129,585 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 537,418 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง VATANIKA