ช่อง
VATANIKA
ผู้ติดตาม
440,000 คน
จำนวนวีดีโอ
79 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
46,733,885 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
591,568 ครั้ง
ช่อง : VATANIKA
ผู้ติดตาม : 440,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 79 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 46,733,885 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 591,568 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง VATANIKA