ช่อง
VATANIKA
ผู้ติดตาม
443,000 คน
จำนวนวีดีโอ
79 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
45,527,795 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
576,301 ครั้ง
ช่อง : VATANIKA
ผู้ติดตาม : 443,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 79 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 45,527,795 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 576,301 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง VATANIKA