ช่อง
SATANG BANK
ผู้ติดตาม
591,000 คน
จำนวนวีดีโอ
347 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
58,254,022 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
167,879 ครั้ง
ช่อง : SATANG BANK
ผู้ติดตาม : 591,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 347 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 58,254,022 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 167,879 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SATANG BANK