ช่อง
SATANG BANK
ผู้ติดตาม
614,000 คน
จำนวนวีดีโอ
390 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
62,425,776 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
160,066 ครั้ง
ช่อง : SATANG BANK
ผู้ติดตาม : 614,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 390 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 62,425,776 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 160,066 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SATANG BANK