ช่อง
SomchaiDIY
ผู้ติดตาม
582,000 คน
จำนวนวีดีโอ
427 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
66,483,223 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
155,698 ครั้ง
ช่อง : SomchaiDIY
ผู้ติดตาม : 582,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 427 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 66,483,223 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 155,698 ครั้ง
นำเสนอความรู้งานช่างสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างให้สามารถแก้ปัญหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SomchaiDIY