ช่อง
SomchaiDIY
ผู้ติดตาม
745,000 คน
จำนวนวีดีโอ
575 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
93,496,090 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
162,602 ครั้ง
ช่อง : SomchaiDIY
ผู้ติดตาม : 745,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 575 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 93,496,090 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 162,602 ครั้ง
นำเสนอความรู้งานช่างสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างให้สามารถแก้ปัญหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SomchaiDIY