ช่อง
SomchaiDIY
ผู้ติดตาม
643,000 คน
จำนวนวีดีโอ
460 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
76,251,206 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
165,763 ครั้ง
ช่อง : SomchaiDIY
ผู้ติดตาม : 643,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 460 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 76,251,206 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 165,763 ครั้ง
นำเสนอความรู้งานช่างสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างให้สามารถแก้ปัญหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SomchaiDIY