ช่อง
SomchaiDIY
ผู้ติดตาม
770,000 คน
จำนวนวีดีโอ
626 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
99,096,095 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
158,300 ครั้ง
ช่อง : SomchaiDIY
ผู้ติดตาม : 770,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 626 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 99,096,095 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 158,300 ครั้ง
นำเสนอความรู้งานช่างสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างให้สามารถแก้ปัญหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SomchaiDIY
ไฟดับ
147 days ago