ช่อง
URBOYTJ
ผู้ติดตาม
3,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ
176 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,469,273,056 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
8,348,142 ครั้ง
ช่อง : URBOYTJ
ผู้ติดตาม : 3,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 176 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,469,273,056 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 8,348,142 ครั้ง
Official URBOYTJ Youtube Channel

Instagram : https://www.instagram.com/urboytj/
Facebook : https://www.facebook.com/urboytj/
ตัวอย่าง VDO ของช่อง URBOYTJ
1% หรือ 100%
76 days ago
26 December BE 2564
523 days ago
URBOY : LEGGO! - Tokyo
1307 days ago
URBOY : LEGGO! - Samui
1326 days ago