ช่อง
URBOYTJ
ผู้ติดตาม
3,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ
188 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,532,546,560 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
8,151,843 ครั้ง
ช่อง : URBOYTJ
ผู้ติดตาม : 3,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 188 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,532,546,560 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 8,151,843 ครั้ง
Official URBOYTJ Youtube Channel

Instagram : https://www.instagram.com/urboytj/
Facebook : https://www.facebook.com/urboytj/
ตัวอย่าง VDO ของช่อง URBOYTJ
1% หรือ 100%
260 days ago
26 December BE 2564
706 days ago
URBOY : LEGGO! - Tokyo
1491 days ago
URBOY : LEGGO! - Samui
1509 days ago