ช่อง
โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม
1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ
322 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
102,205,702 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
317,409 ครั้ง
ช่อง : โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม : 1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 322 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 102,205,702 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 317,409 ครั้ง
ติดต่องาน Line : fluk_thannop
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โลกของคนมีหนวด